POMOC W UZYSKANIU STATUSU DZIAŁACZA

Zgłoś się do nas jeśli chcesz uzyskać status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych potwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych po wcześniejszym stwierdzeniu przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, iż osoba ubiegająca się o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ustawy, czyli:

  1. nie była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, chyba że przedłoży dowody, że przed dniem 4 czerwca 1989 r., bez wiedzy przełożonych, czynnie wspierała osoby lub organizacje działające na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce i
  2. co do której w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nie zachowały się dokumenty wytworzone przez nią lub przy jej udziale, w ramach czynności wykonywanych przez nią w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji przez organy bezpieczeństwa państwa.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/uzyskiwanie-uprawnień/77-uzyskiwanie-uprawnień-działacza-opozycji-antykomunistycznej-lub-osoby-represjonowanej-z-powodów-politycznych.html

Formularze:

Wniosek o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych - http://www.kombatanci.gov.pl/images/DOC/Formularze/2018_RODO/wniosek_status_dzialacza.pdf
Wniosek dla członka rodziny zmarłego działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych - http://www.kombatanci.gov.pl/images/DOC/Formularze/2018_RODO/wniosek_status_dzialacza_zmarlego.pdf
Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego - http://www.kombatanci.gov.pl/images/DOC/Formularze/2018_RODO/wniosek_swiadczenie_pieniezne_opozycja.pdf
Wniosek o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej - http://www.kombatanci.gov.pl/images/DOC/Formularze/2018_RODO/wniosek_pomoc_jednorazowa_opozycja.pdf
Wniosek o przyznanie okresowej pomocy pieniężnej - http://www.kombatanci.gov.pl/images/DOC/Formularze/2018_RODO/wniosek_pomoc_okresowa_opozycja.pdf