14 września (piątek)

10:00 „Od solidaryzmu do niepodległości. O działalności i myśli SW 1982-1990” Konferencja popularnonaukowa IPN w obecności Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego - Biblioteka Raczyńskich (program poniżej)

17:00 Uroczyste otwarcie wystawy okolicznościowej "Solidarność Walcząca Poznań 35." - Pl. Wolności w Poznaniu

18:00 Koncert plenerowy zespołu Contra Mundum - Plac Wolności


15 września (sobota)

10:00 Msza Święta w Kościele OO. Dominikanów w Poznaniu

11:00 Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Macieja Frankiewicza

11:30 Oficjalna część obchodów Dyskusja panelowa w Urzędzie Wojewódzkim

14:00 Parada motocyklowa i przejazd autokarami na piknik

15:00 Piknik rodzinny w Bolesławcu, k. MosinyProgram konferencji popularnonaukowej IPN (Biblioteka Raczyńskich, Poznań)

Od solidaryzmu do niepodległości. O działalności i myśli politycznej Solidarności Walczącej
w latach 1982-1990.

10:00-10:15 Otwarcie konferencji.
10:15-10:45 dr Grzegorz Waligóra (OBBH IPN Wrocław), Solidarność Walcząca. Geneza i oblicza organizacji.

10:45-11:15 Przerwa kawowa.

11:15-11:45 dr Katarzyna Wilczok (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego) Radykalny nurt w Solidarności w latach 1980-1981.

11:45-12:15 Przemysław Zwiernik (OBBH IPN Poznań), Działalność Oddziału Poznańskiego Solidarności Walczącej.

12:15-12:45 dr Michał Siedziako (OBBH IPN Szczecin) Antykomunizm Solidarności Walczącej.
12:45-13:15 Dyskusja nad referatami.
13:15-14:15 Przerwa obiadowa.
14:15-14:45 Hanna Labrenz-Weiss (Urząd Federalny ds. Stasi) Solidarność Walcząca w dokumentach STASI.
14:45-15:15 prof. Krzysztof Brzechczyn (OBBH IPN Poznań) Solidarność Walcząca wobec transformacji ustrojowe.
15:15-16:00 Podsumowanie konferencji z udziałem Artura Adamskiego i Kornela Morawieckiego. Prezentacja książki „Między solidaryzmem a niepodległością. Myśl polityczna Solidarności Walczącej”.